15.


     A hatodik bolygó tízszerte nagyobb volt. Egy öregúr lakott rajta, és óriási könyveket írt.

     - Hohó! Itt egy kutató! - kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget.
     A kis herceg leült az íróasztal szélére. Egy kicsit lihegett. Annyit utazott már!
     - Honnét jössz? - kérdezte tőle az öregúr.
     - Mi ez a nagy könyv? - kérdezte a kis herceg. - Mit csinál itt uraságod?
     - Geográfus vagyok - felelte az öregúr.
     - Mi az, hogy geográfus?
     - Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok.
     - Ó, ez nagyon érdekes - mondta a kis herceg. - Végre egy igazi mesterség!
     Körülpillantott a geográfus bolygóján. Ilyen fölséges bolygót még sosem látott.
     - Hát ez nagyon szép - mondta. - Óceánok is vannak rajta?
     - Azt én nem tudhatom - felelte a geográfus.
     - Ó! - mondta a kis herceg csalódottan. - És hegységek?
     - Azt én nem tudhatom - ismételte a geográfus.
     - És városok és folyamok és sivatagok?
     - Azt szintén nem tudhatom - felelte a geográfus.
     - De ha egyszer geográfus!
     - Az igaz - felelte a földrajztudós -, viszont nem vagyok kutató. Kutatóim, sajnos, egyáltalán nincsenek. Hogy jönne egy földrajztudós ahhoz, hogy elinduljon, és számba vegye a városokat és folyamokat, hegységeket és tengereket, óceánokat és sivatagokat? A geográfus sokkal fontosabb ember annál, semhogy ide-oda kószáljon a világban. Ül a dolgozószobájában, és fogadja a kutatókat. Kikérdezi őket, és lejegyzi emlékeiket. Aztán ha valamelyiknek az emlékeit érdekesnek találja, vizsgálatot indíttat az illető kutató erkölcsi megbízhatóságát illetőleg.
     - Hát azt meg miért?
     - Azért, mert ha egy kutató hazudnék, annak végzetes következményei lennének a földrajzkönyvekben. Valamint annak is, ha egy kutató többet innék a kelleténél.
     - Miért? - érdeklődött tovább a kis herceg.
     - Mert aki részeg, az duplán lát. Így a földrajztudós két hegyet tüntetne föl ott, ahol a valóságban csak egy van.
     - Ismerek valakit - mondta a kis herceg -, akiből nagyon rossz kutató lenne.
     - Lehet. Nos, ha a kutató erkölcsisége kifogástalannak bizonyul, következik fölfedezésének a megvizsgálása.
     - Elmennek megnézni?
     - Nem, nem. Az túl bonyodalmas lenne. hanem fölszólítják a kutatót, hogy szolgáltasson bizonyítékokat. Ha például egy nagy hegy fölfedezéséről van szó, megkívánják tőle, hogy mutatóba szép, nagy köveket hozzon belőle.
     Hirtelen izgalom vett erőt a geográfuson.
     - De te, te nagyon messziről jöttél! Te kutató vagy! Írd le nekem a bolygódat!
     Azzal fölütötte lajstromkönyvét, és hegyezni kezdte a ceruzáját.
     A kutatók elbeszéléseit ugyanis először ceruzával jegyzik le. Megvárják, míg bizonyítékokat szolgáltat, és csak akkor következik a tintával való lejegyzés.
     - Nos? - kérdezte a tudós.
     - Ó! - mondta a kis herceg. - Az én bolygóm egészen apró, nincs rajta semmi különös. Van három vulkánom; kettő működik, egy kialudt. Bár sosem lehet tudni.
     - Sosem lehet tudni - mondta a geográfus.
     - Egy virágom is van.
     - A virágokat nem jegyezzük föl - mondta a geográfus.
     - Miért nem? Hiszen az a legszebb rajta!
     - Mert a virágok múlékonyak.
     - Mit jelent az, hogy "múlékony"?
     - A földrajzkönyvek - mondta a földrajztudós - a világ legértékesebb könyvei. Nem avulnak el soha. Fölöttébb ritkán fordul elő, hogy egy hegy megváltoztassa a helyét. Fölöttébb ritka dolog az is, hogy egy óceánnak kiapadjon a vize. Mi csak örök dolgokat írunk le.
     - De a kialudt vulkán egyszer csak működni kezdhet - szólt közbe a kis herceg. - Mit jelent az, hogy "múlékony"?
     - Számunkra teljességgel mindegy, hogy egy vulkán kialudt-e, vagy működik - felelte a geográfus. - Nekünk csak a hegy számít. Az pedig nem változik.
     - De mit jelent az, hogy "múlékony"? - makacskodott a kis herceg, mert ha egyszer föltett egy kérdést, nem tágított tőle soha többet.
     - Azt jelenti, hogy előbb-utóbb megsemmisül.
     - Az én virágom előbb-utóbb megsemmisül?
     - Úgy bizony.
     "Múlékony a virágom - gondolta a kis herceg -, s mindössze négy tüskéje van, hogy a világtól védekezzék! És én magára hagytam otthon!"
     Most érzett először valami lelkifurdalás-félét. De nyomban összeszedte magát.
     - Mit tanácsol uraságod? - kérdezte. - Milyen bolygót látogassak meg!
     - A Földet - felelte a földrajztudós. - Jó híre van...
     A kis herceg útra kelt, de közben egyre a virágjára gondolt.
 [legal] [privacy] [GNU] [policy] [cookies] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Vote for polarhome
Free Shell Accounts :: the biggest list on the net