22.


     - Jó napot! - mondta a kis herceg.
     - Jó napot! - mondta a váltóőr.
     - Mit csinálsz te itt? - kérdezte a kis herceg.
     - Rostálom az utasokat, ezresével - mondta a váltóőr. - Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra.
     És egy kivilágított gyorsvonat rázkódtatta meg mennydörgő robajjal a váltóházat.
     - De sürgős nekik - mondta a kis herceg. - Mit keresnek?
     - Azt maga a mozdonyvezető se tudja - mondta a váltóőr.
     Ellenkező irányból eldübörgött egy másik kivilágított gyorsvonat.
     - Máris visszajöttek? - kérdezte a kis herceg.
     - Ezek nem ugyanazok - mondta a váltóőr. - Ez egy ellenvonat.
     - Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak?
     - Az ember sosem érzi jól magát ott, ahol éppen van - mondta a váltóőr.
     Földübörgött egy harmadik kivilágított gyorsvonat.
     - Ezek az első vonatnak az utasait üldözik? - kérdezte a kis herceg.
     - Egyáltalán nem üldöznek semmit - mondta a váltóőr. - Alusznak odabent vagy ásítoznak. Csak a gyerekek nyomják az orrukat az ablaküveghez.
     - Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek - mondta a kis herceg. - Időt vesztegetnek egy rongybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a rongybaba, és ha elveszik tőlük, sírnak...
     - Könnyű nekik - mondta a váltóőr.
 [legal] [privacy] [GNU] [policy] [cookies] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Vote for polarhome
Free Shell Accounts :: the biggest list on the net